Banks-need-capital-to-sustain

Zpětný leasing

15.1.2018
Přidal: admin

Zpětný leasing, nebo-li nepřímý finanční leasing, je speciální formou finančního leasingu, kdy majitel movité věci (dopravního prostředku, elektroniky, výrobního stroje atd.) tento movitý majetek prodá společnosti, která mu na výše uvedený majetek poskytne finanční leasing, takže původní majitel věc nadále používá a průběžně ji splácí. Účelem této finanční transakce je získat aktuálně nedostávající se hotovost.